MODEL TÊN HÀNG GIÁ SỐ LƯỢNG SỈ BH
Nokia 1280 A mh Zin 195k 50 call 06 tháng
NOKIA 110i zin 78k 50 call 06 tháng
NOKIA 1600 zin 90k 50 call 06 tháng
NOKIA 1202 zin, MH zin 150k 50 call 06 tháng
NOKIA 1200 zin 120k 50 call 06 tháng
NOKIA 2730 zin 230k sl 20 call 06 tháng
NOKIA 5130 zin 200k sl 20 call 6T
NOKIA 2690 zin 145k sl 20 call 6T
NOKIA C2-00 zin 235k sl 20 call 6T
NOKIA C1-02 155k sl 20 call 6T
NOKIA 6300 Gold zin 240k sl 30 call 6T
NOKIA 6300 màu 230k sl 30 call 6T
NOKIA N100 zin 160k sl 20 call 6T
NOKIA 110 2sim 200k sl 20 call 6T
NOKIA 112 2sim 200k sl 20 call 6T
NOKIA 2610 zin 85k sl 50 call 6T
NOKIA N101 zin 2SIM 185k sl 20 call 6T
xp3400 loa to, sạc dự phòng 250k sl 20 call 3T
NOKIA 105 – 2SIM 200k sl 20 call 6T
NOKIA 108 – 2SIM 200k sl 20 call 6T
NOKIA X1-01 (2 SIM) 250k sl 20 call 6T
PIN K60 80K sl 20 call 1T
PIN 4C – 5C 2IC CHỐNG PHÙ (DUNG LƯỢNG CAO) 22K SL 100 CALL 12T
SAMSUNG G360 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 900k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG G530 CTY 98-99% (Fullbox) 1200k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J120 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1100k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J200 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1200k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J320 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1600k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J500 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1600k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J700 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1900k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J510 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1900k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J710 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2200k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J2 PRIME CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1350k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J3 PRO CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2100k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J5 PRIME CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2100k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J7 PRIME CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2600k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J7 PRO CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 3500k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J7+ CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 3800k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG A9 PRO CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 3800k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J2 PRIME FULLBOX (BÁN MỚI) 1700k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J320 FULLBOX (BÁN MỚI) 1800k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J7 PRIME FULLBOX (BÁN MỚI) 3100k BAO TEST 7 NGÀY
SAMSUNG J7 PRO FULLBOX (BÁN MỚI) 4100k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO NEO9 FULLBOX (BÁN MỚI) 2100k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO NEO5 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1000k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO NEO7 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1400k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO MICRO5 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1500k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO NEO9 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1700k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO F1W CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 1700k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO NEO9S CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2000k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO A71 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2000k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO F1S CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2400k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO F3 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 2700k BAO TEST 7 NGÀY
OPPO F5 CTY 98-99% (KO PHỤ KIỆN) 3400k BAO TEST 7 NGÀY